GENTLEMAN DES ETOILES

Mâle PFS Alezan né en mai 2016

Gentleman des Etoiles : juin 2019


Gentleman des Etoiles : juin 2017


Gentleman des Etoiles : novembre 2016


Gentleman des Etoiles : 4 mois


Gentleman des Etoiles : 2 mois


Gentleman des Etoiles : 1 mois